maanantai 16. tammikuuta 2017


Ett nytt år har börjat! Som tidigare år började det med en intensitet som gör en en aning andfådd. Nu, efter en vecka i skolan har man anpassat sig och takten känns som det normala.

Vid Kyrkslätts gymnasium har vi som ett av våra mål för läsåret att satsa på den kontinuerliga och formativa bedömningen i våra kurser. Vi tar mindre eller större steg, provar oss fram, och inspirerar varandra via diskussionerna som föds och förs i vårt lärarrum och tillsammans med våra studerande.

Det känns fint att få ta del av allt detta som sker och jag har stor beundran för allt det mod och pionjäranda som gymnasiets lärare uppvisar. 

Nedan hittar ni en beskrivning av ett exempel på självutvärdering som gjorts i samhällslära och en beskrivning av en metod som studerande kan använda för att lägga upp mål och se stegen som krävs för att nå målen.

Samhällslära:
Studerande fick hålla koll vilka lektionsuppgifter de har gjort under kursens lopp, och göra en självutvärdering hur de upplevde sig kunna uppgifterna. Läraren uppmanade under kursens lopp och under lektionerna att fylla i check-list. Studerande gavs möjlighet att fråga och hjälp med de svåra uppgifterna under lektionernaBifogar check-list del1 och del2. 

Studerande skriver ner sina tankar om check-list och hur det stödde deras studier och lärandet kursavslutningen. 

Tankar efter kursavslutning 
Studerande analyserade sambanden med arbetssätt, provvitsord, kursvitsord kursavslutningen. (Bifogar blanketten). Jag tycker att de flesta i kursen förstod sambanden med insatsen av arbete och djupinlärning - åtminstone enligt kommentarerna i blanketten. De tyckte att det var nyttigt med självutvärdering, och de svagaste studerande i kursen utnyttjade check-listorna, och klarade av proven fint

Målsättning
Gjordes under grupphandledningstimmen 
I min basgrupp jobbade vi samlingen i början och slutet av perioden med målsättningar. Denna gång med kritor och papper. Instruktionerna var 

1. Rita en väg som representerar period   
2.  Tänk dig att du står i början av vägen och ser målet (vägens slut). Du ska från ena ändan av "pappret" till den andra under kommande veckor. Rita/skriv in följande saker (använd din fantasi; rita skyltar, trafikmärken, träd, hus, moln...):   
  • några viktiga datum (inlämningsarbeten, deadline...) 
  • minst fem mål du har för perioden (gällande studievanor, färdigheter, prestationer...)   
  • ett par hot (vad kan hindra dig från att nå dina mål?) - kanske som ett moln??  
  • Vad kan hjälpa dig att nå dina mål?  
  • dina styrkor   

period 2 slutet - titta din väg:  
1. Blev vägen som du tänkte dig? Vad blev annorlunda?   
2. Vilka hinder fanns på vägen?   
3. Vad hjälpte dig på vägen?   
4. Vilka saker återstår innan du är framme?   
5. Vad krävs av dig de sista dagarna?   
6. Vilka mål har du redan nått eller är på god väg att nå?   
7. Hur tänker du göra för att lyckas med de övriga målen du ställt upp?   

Trots att tiden var kort, c 20 min blev vägarna fina. Två studerande valde att rita ett berg som representerade klättringen de skulle göra i period 2. En studerande ritade en spelplan och menade att perioden var som en match. De jobbade målmedvetet, både de ritade och utvärderade. Jag använde deras vägar vid utvecklingssamtalet mitt i perioden, vilket var lyckat. De studerande tyckte det gav omväxling att inte alltid jobba med dator och skrivande.  

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti