maanantai 22. toukokuuta 2017

Kohti tulevaa - myötätuulessa ja hieman vastatuulessakin

Aikaa ja kärsivällisyyttä. Näitä kahta asiaa korosti vuosia taaksepäin kokenut luonnontieteiden opetuksen kehittäjä, jonka kanssa tein tiivistä yhteistyötä kohdalleni osuneessa ensimmäisessä kehittämishankkeessa. Siitä lähti kehittämisen ja verkostoitumisen tie, joka on vaatinut toki aikaa ja sitä kärsivällisyyttäkin, mutta tältä tieltä ei ole enää paluuta. Pienessä lukioyksikössä, jossa saman aineen kollega on suorastaan ylellisyys, toiminnan edellytys on ollut katseen suuntaaminen yhteistyötahojen suuntaan.

Nimensä mukaisesti alueverkosto on tuonut Kannuksen lukiolle tärkeää alueellista verkostoitumista Länsi- ja Sisä-Suomen alueelta. Kannuksen lukio on tehnyt tiivistä yhteistyötä jo pitkään Keski-Pohjanmaan muiden lukioiden kanssa ja yli kymmenen vuoden ajan Pohjois-Pohjanmaalle etälukioverkoston osallisuuden myötä. Luke-verkoston alueellinen laajuus on ollut raikas tuulahdus vakiintuneiden yhteistyötahojen rinnalla.

Opiskelijoiden osallistaminen on ollut yksikössämme vahvana teemana OPH:n oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa viimeiset kaksi vuotta. Elokuun 2016 aloitusseminaarin jälkeen opettajakuntana kysyimme oppilaskunnan hallituksesta kahta opiskelijaedustajaa Luke-alueverkostotyöhön yhteyshenkilön työn tueksi. Nämä opiskelijaedustajat olivat myöhemmin syksyllä mukana Tampereella ensimmäisessä koko päivän kestävässä Länsi- ja Sisä-Suomen alueverkoston tapaamisessa. Paluumatkalla annoin opiskelijoille tehtäväksi selvittää seuraavaan opettajainkokoukseen mennessä, mitä lukion opiskelijat toivovat alueverkostotapaamisessa nousseiden teemojen osalta. Taustatietoina nämä kaksi opiskelijaedustajaa veivät ryhmilleen terveisiä mm. koeviikottomuudesta ja kansainvälisyystoiminnasta.

“Jos koeviikot lähtee, niin määki lähen.” Tähän kommenttiin kiteytyy se viesti, jonka opettajainkokoukseen saimme. Olemme lukuvuosien arviointitilaisuuksissa saaneet opiskelijoilta hyvää palautetta koeviikkojärjestelmän toimivuudesta ja nyt näin esitettynä terveiset koeviikottomuudesta saivat täystyrmäyksen. Myös kaksi kyselyä hoitanutta opiskelijaa olivat perinteisen koeviikkojärjestelmän kannalla, vaikka heillä ensimmäisen vuoden opiskelijoina ei kyselyvaiheessa ollutkaan takana kuin vasta kaksi koeviikkoa. Toisaalta ovathan he perusopetuksessa jaksojärjestelmässä tottuneet jakson lopun koesumaan sillä erotuksella, että perusopetuksen puolella samalla pyörivät kaikki jakson lukujärjestyksen mukaiset tunnit aivan normaalisti. Arvioinnin monipuolistaminen sen sijaan sai ajatuksen tasolla myötätuulta alleen. Mutta monipuolistamisen keinojen pohdinta ei ollut vielä edennyt pitkälle opiskelijoiden keskuudessa. Kirjallisille kokeille toivottiin vaihtelua ja monipuolisemmin kaiken kurssityöskentelyn huomioimista arvioinnissa. Jakson viimeisen viikon nimen muuttaminen päättöviikoksi tai koontiviikoksi olisi ensi askel muutokselle. Toivottavasti nimi vaihtuu Kannuksen lukiossa lukuvuoden 2017-2018 alusta alkaen ja ensimmäisen vuoden opiskelijathan sen nopeimmin ottaisivat käyttöön.

Kansainvälisyystoiminnan osalta liikkuvuutta on Kannuksen lukiossa toteutettu perinteikkäästi eri kurssien yhteydessä lukuvuosittain. Liikkuvuutta edellyttämätöntä kotikansainvälisyyttä ja yhteistyötä ulkomaisten koulujen kanssa on syytä lähteä kehittämään. Marraskuussa 2016 Seinäjoella Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivillä havahduin kansainvälisyyttä edistäneiden konkareiden puheenvuoroihin, joissa tuli esille kansainvälisyyden lähtevän niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin hyvä käytös. Tähän lisäten kotikansainvälisyyden eri muotoja ollaan tilanteessa, jossa koululla on mahdollisuus toteuttaa tavoite, jonka mukaan kaikilla oppijoilla on ollut mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan.

Meneillään oleva Mediahuoneessa ja maastossa -oppimisympäristöjen kehittämishanke mahdollisti lukiossamme loppukeväästä globaalikasvatuksen työpajan toteuttamisen. Toukokuun puoliväliin kutsuin Seinäjoen lukiosta kouluttajiksi kansainvälisyyspäivillä tapaamani Tarja Heikkilän ja Katja Rannan, jotka vetivät vahvalla otteella parituntisen koulutuksen pienelle mutta sitäkin innokkaammalle opettajajoukolle. Oppilaskunnan hallituksen edustajia oli luonnollisesti mukana myös ideoimassa, miten tätä kokonaisuutta voisi lähteä jo ensi lukuvuonna toteuttamaan pienin askelin Kannuksen lukiossa. Olimme tiedottaneet koulutustilaisuudesta lukuisia lähialueen kouluja ja toivottaneet tervetulleeksi maksuttomaan ajankohtaiseen koulutukseen. Osa kiitti kutsusta ja pahoitteli, etteivät kevätkiireiden vuoksi pääse. Oman koulukeskuksemme opettajakuntaa tilaisuuteen lopulta vain osallistui oppijoidemme lisäksi. Voin todella suositella Tarjan ja Katjan vetämänä globaalikasvatuksen työpajaa. Seitsemän vuoden kokemus aiheen parissa välittyi heidän esityksestään. Jokainen osallistuja sai varmasti roppakaupalla konkretiaa omaan työhönsä sekä tiimityönä suunniteltavaan ja toteutettavaan ilmiöpohjaiseen opintokokonaisuuteen.


Globaalikasvatuksen työpaja Kannuksen lukiossa 18.5.2017

Länsi- ja Sisä-Suomen alueverkostossa on nyt hyvä pöhinä. Toukokuussa Helsingissä toisen valtakunnallisen seminaaripäivän päätteeksi pidetyssä alueverkoston tapaamisessa oli selvästi jo osallistujien keskinäistä tuttuutta aistittavissa ja hyväntuulisesti aluekoordinaattoreiden esittämät asiat läpi käytiinkin. Ensi syksynä toteutettava Jobshadowing-ajanjakso kannattaa hyödyntää monipuolisesti. Ja osallistakaa opiskelijoita varjostustehtäviin myös!

Kollega on nyt saattaen vaihdettu Kannuksen lukion osalta Länsi- ja Sisä-Suomen alueverkostoon yhteyshenkilöksi ja omalta osaltani kiitän verkostotyössä tapaamiani henkilöitä antoisista keskusteluista ja virinneistä yhteistyökuvioista. Elokuun alusta lukien odottavat uudet haasteet itäisessä Suomessa. Työ lukiokoulutuksen kehittämiseksi joka tapauksessa jatkuu!

Kaisa Heikkinen
Kannuksen lukio
kaisa.heikkinen@edu.kannus.fi (31.7.2017 saakka)Ei kommentteja:

Lähetä kommentti