tiistai 13. maaliskuuta 2018


UF 24h-läger

Under en kväll och en förmiddag aktiveras en grupp ungdomar som är intresserade av företagsamhet. De ska utveckla en affärsidé och presentera den för en jury bestående av etablerade företagare. De flesta deltagarna i lägret har valt Företagarlinjen i Kyrkslätts gymnasium, och de får nu ett smakprov på vad företagande kan innebära.

Ett kort men intensivt läger är ett sätt att jobba med mycket som den nya läroplanen förespråkar. Att utveckla en affärsidé kräver kreativitet, samarbetsfärdigheter och problemlösningsförmåga. Studerandena hamnar själva hela tiden utvärdera sina idéer och sin verksamhet, vilket gör att självmedvetenheten och det kritiska tänkandet stärks. Att försöka övertyga någon om att ens idé är bra kräver att man har koll på både helheter och detaljer, samt att man letar efter information och tillämpar den ändamålsenligt. Detta stöder naturligtvis färdigheter man behöver inom entreprenörskap men det främjar också studerandes djuplärande.

När studerande själva skapar något bär de själva ansvaret för sitt eget lärande, det är inte läraren som föreläser framför klassen, utan de studerande lär sig själva och varandra. Läraren startar diskussionen, handleder och bidrar med verktyg, men de studerande väljer själva vad de vill arbeta med, hurudana arbetssätt och metoder de använder och hur arbetet utvärderas. Detta för att stöda ungdomarna i att bli aktiva, ansvarstagande och innovativa medborgare.     
Andrea Kortman (Studiehandledare)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti