tiistai 19. syyskuuta 2017

Business-kurssit kasvattavat tulevaisuuden työelämätaitoja

Uusi opetussuunnitelma korostaa yrittäjyyden merkitystä tulevaisuuden työelämätaitona. Jo alakoulussa on alettu opettaa taloustietoa ja –taitoja. Kuopiolaisessa Kallaveden lukiossa on pitkä perinne yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja yrittäjyyskursseista. Moni opiskelija on jatkanut opintoja lukion jälkeen yhteiskunnallisten aineiden, kuten taloustiedon, parissa. Koulullamme on oma kummiyritys, paikallinen Ikea, jonka kanssa on tehty jo vuosia monipuolista yhteistyötä.

Syksyllä 2016 Taloudellinen Tiedotustoimisto tarjosi mahdollisuutta lähteä pilotoimaan kansainvälisen liiketoiminnan kursseja opiskelijoidemme kanssa. Lyhyen mainoskampanjan jälkeen kasassa oli 37 toisen ja kolmannen vuoden opiskelijaa ja yksi hieman hämmentynyt opettaja, joka ei ihan varmasti tiennyt, mihin oli sitoutunut mukaan…

Joustavaa kurssitoteutusta ja oppimisanalytiikkaa

Kurssi Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen toteutettiin syyslukukauden 2. jaksossa ja kurssi Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot keväällä 5. jaksossa.  Opetus toteutettiin osittain lähi-, osittain etäopetuksena. Luokassa tavattiin ja opiskeltiin kahdesti viikossa ja kolmas tunti toimittiin sovittujen ohjeiden mukaan itsenäisesti.

Digitaalinen Claned-alusta mahdollistaa kätevästi opintojen seuraamisen, joten opettajana olin hyvin perillä opiskelijoiden etenemisestä. Näin tuntimäärän ja jopa ajankohdan, jolloin kukin opiskelija oli opiskellut.  Huomautinkin yhdelle innokkaalle opiskelijalle, että pitää muistaa myös nukkua välillä. Hän oli usein lopettanut opiskelun klo 3 aamulla…


Slush Youth -tapahtuma osana kurssikokonaisuutta

Kaikkiaan 45 opiskelijaa suoritti lukuvuonna 2016-2017 Kallaveden lukiossa ainakin yhden business-kurssin. Lisäksi erillisen, koulun oman yrittäjyyskurssin suoritti noin 30 opiskelijaa. Eräänlaisena huipentumana pilotointikokeilulle voi pitää Slush Youth –tapahtumaa, johon saimme osallistua joukolla.

Opiskelijat toimivat Slush Youthissa työryhmissä eri puolilta Suomea ja Ruotsista saapuneiden nuorten kanssa pohtien erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tehtäviä ja kampanjoita. Päivän lopuksi nuoret pääsivät haistelemaan ilmapiiriä varsinaiseen Slush-tapahtumaan opettajien tapaan. Matka Helsinkiin ja Slushiin oli unohtumaton kokemus ja se myös selvästi ryhmäytti opiskelijoita tiiviimmäksi porukaksi. Tätä ei nykylukiossa niin helposti tapahdu luokattomuuden takia.

Opettajan roolin muutos

Vuosia historian ja yhteiskuntatieteiden opettajana toimineena koin pilotoinnin antoisaksi ja opettavaiseksi kokemukseksi. Sain aina TAT:ista apua erilaisiin pulmatilanteisiin, joita Clanediin käyttöön saattoi liittyä. Uskallankin rohkaista kaikkia opettajia mukaan kokeilemaan- jos minä selvisin tästä kuivin jaloin, kuka tahansa muukin selviää! Oli hauskaa olla enemmänkin työnohjaaja tai tuutori kuin perinteinen ”puhuva pää”, joka opettaa kaiken itse kaiken rautalangasta vääntäen. Usein kesken itsenäisen opiskelun keskeytimme työskentelyn hetkeksi ja kävimme yhteiskeskustelua jostakin kiinnostavasta teemasta. Jos havaitsin, etteivät opiskelijat oppineet jotakin asiaa kunnolla, saatoin käyttää hetken perinteiseen opetukseen.

Claned-alusta mahdollistaa myös palautteen antamisen opiskelijoille yhdessä ja yksilöllisesti sekä keskustelemisen toisten opettajien kanssa eri puolilla maata. Moni opettaja kokee tämän varmasti helpottavana ja turvallisuutta lisäävänä vaihtoehtona.  Kurssin sisältä oli laadukas ja tehtävät monipuolisia ja ajan hermolla olevia. Mikä parasta - myös opettaja oppi paljon uutta!

Positiivista opiskelijapalautetta

Opiskelijoiden antama palaute oli pääsääntöisesti positiivista ja innostunutta. Useampi nuori sanoi aikovansa jatkaa opintojaan taloustieteen ja yrittäjyyden parissa.
”Yleisesti ottaen lukio on yleissivistävä, mutta kaupallistuvassa maailmassa on ajankohtaista, että lukio tarjoaa myynnin, markkinoinnin ja kansainvälistymisen kursseja. Moni lukiolainen suuntautuu yrityselämään, ja siellä on tärkeää osata brändätä itsensä sekä ymmärtää asioiden laajempia yhteyksiä”, kertoo kurssilla mukana ollut toisen vuoden opiskelija Eetu Kohvakka


Abiturientti Jenni Virtanen kertoo oppineensa kurssilla paljon: ”Teimme kurssilla kaikki tehtävät läppäreillä oppimisalustalle ja opin kurssilla todella paljon hyödyllisiä taitoja. Kannattaa osallistua business-kursseille, koska siten voi varmistaa ja selvittää itselleen, onko kaupallinen ala tai kansainvälisyys itseä kiinnostava ala. Minulle ainakin varmistui pari asiaa jatko-opintoja ja tulevaisuutta ajatellen.”

Voiko lukio-opetukselta enempää vaatia? Kallaveden lukion opettajat ja opiskelijat odottavat innostuneita yhteistyön jatkoa TAT:n ja Aalto-yliopiston kanssa lukuvuonna 2017-2018.


Jari Ukkonen
lukion vanhempi lehtori

Kallaveden lukio, Kuopio


Taloudellinen tiedostustoimisto TATin hanke Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisia business-kursseja toiselle asteelle. Kurssien tavoitteena on oppia kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla nuoret menestyvät globaalissa toimintaympäristössä. Kurssimateriaalit noudattavat lukion uutta opetussuunnitelmaa ja ne ovat kaikille suomalaisille toisen asteen oppilaitoksille ilmaisia käyttää. Lisäksi TAT järjestää opettajille kurssien käyttökoulutuksia. Kurssimateriaalit löytyvät sekä suomen että ruotsin kielellä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti